Müdürlüğümüze Bağlı Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü ÇEKÜS Birimi Personelleri Tarafından ÇATOM da Kadınlara Serviks Kanseri, Meme Kanseri ve Kolon Kanseri Konularında Eğitimler Verildi

08 Mayıs 2018