Kontrol Teşkilatı Dokümanları
21 Şubat 2024

                                                                Sayın Yöneticiler ve İlgili Personeller;
      

İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bağlı Sağlık Tesislerimizde Hizmet İşleri Kontrol Teşkilatı üyelerinin yetki ve sorumluluklarına ait bilgi notu ve yapılacak iş-işlemlere ait ilgili dokümanlar aşağıda belirtilmiştir.
BİLGİ NOTU.docx
HİZMET İŞLERİ KABUL TUTANAĞI (2).doc
HİZMET İŞLERİ KABUL TEKLİF BELGESİ (2).doc
TESPİT TUTANAĞI ÖRNEĞİ (2).docx
FİRMAYA YAZILACAK YAZI. (1).doc
TEBLİĞ YAZISI (2).doc
KONTROL VE MUAYENE KOMİSYONU GÖREVLENDİRME YAZISI (2).doc
24620,KONTROL TEŞKİLATI İŞ AKIŞ ŞEMASI.doc