Bilimsel Araştırma Çalışmaları
21 Temmuz 2023

Müdürlüğümüze bağlı tesislerde bilimsel araştırma çalışması yapmak isteyen araştırmacılar
için başvuru evrakları ve izlenecek yollar eklerde belirtilmiştir.


Bilimsel Araştırma Başvuruları Akış Şeması
Dilekçe Örneği.docx
Araştırma Ön İzin Belgesi
Bilimsel Araştırma Çalışmaları Başvuru Formu
Bilimsel Araştırma Protokolü