Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı
15 Şubat 2018

● Aile Hekimliği Birimi


● Toplum Sağlığı Birimi


● Göç Sağlığı Birimi


● Aşı Programları Birimi


● Bulaşıcı Hastalıklar Birimi


● Tüberküloz Birimi


● Çalışan Sağlığı Birimi


● Çevre Sağlığı Birimi


● Kanser Birimi


● Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi


● Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi


● Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi


● Ruh Sağlığı Birimi


● İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi


● Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi