Beytüşşebap Toplum Sağlık Merkezi
07 Ekim 2020

 Dr. Furkan Burak MERCİMEK
                                                    B
eytüşşebap Toplum Sağlık Merkezi Başkanı                                                             
   

 Adres: Toki Sağlık Lojmanları Kat 1
Tel: 04863113030
Meil: beytussebaptsm@hotmail.com