Toplum Sağlığı Merkezi Hekimleri Tarafından Şırnak Devlet Hastanesi Çalışanlarına,Sağlık Lisesi Öğrencilerine ve Yurtlarda Kalan Öğrencilere Eğitim Verildi

31 Ocak 2020