Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanı Başkanlığında İlçe Sağlık Müdürleriyle "Akılcı Antibiyotik Kullanımı" Farkındalık Toplantısı Gerçekleştirildi

14 Mayıs 2019