2024/1 Dönem Tayinleri Başvuru Süreci
05 Nisan 2024

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 25/02/2019 tarih ve 2833 Sayılı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına Dair Yönerge ile 02/02/2018 tarih ve 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı  Genel İdari hizmetler ve Yardımcı Hizmetler sınıfındaki personellerin  Atama ve Yer Değiştirme Yönergesine istinaden; Müdürlüğümüz tarafından 2024 Yılı 1.Dönem İl İçi Genel İdari hizmetler ve Yardımcı Hizmetler sınıfındaki personellerin Ataması İçin İlan Metni (Müracaat Şartları) ve Atama Takvimi kurulan Komisyon tarafından belirlenerek karar altına alınmış olup aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 2024 Yılı 1.Dönem İl İçi Sağlık Personeli Ataması Yapılacak olup ilgili belgeler aşağıda sunulmuştur.

İL İÇİ ATAMA MÜNHAL KADRO.xlsx
Kura TAKVİMİ (1).xlsx
Şırnak 2024 Mayıs Dönemi Atama İşlemleri.docx
İL İÇİ ATAMA FORMU.doc