Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Görev Tanımı
07 Ekim 2020

 • Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Görev Tanımı

 • Müdürlüğün basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenen usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak.
 • Müdürlük ve bağlı kurumlar hakkında ulusal ve yerel medyada (yazılı, görsel, işitsel ve internet ortamında) çıkan haber, yorum ve eleştirileri takip etmek, makamı bilgilendirmek.
 • Cevap ve düzeltme hakkı gerektiren haberlerle ilgili Hukuk Birimi ve diğer ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmak.
 • Müdürlüğü bağlı kurum ve kuruluşlarla ilgili basın yayın organlarının haber çalışması, röportaj, çekim taleplerini değerlendirerek makama sunmak ve gerekli yazışmaları yürütmek.
 • Müdürlüğün etkinlik ve organizasyonlarında fotoğraf çekimi yapmak ve bunları arşivlemek.
 • Şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamunun bilgi alma hakkına saygı göstererek, yapılan çalışmaların kamuya doğru şekilde aktarılmasını sağlamak.
 • Müdür adına özel günlere ilişkin mesajlar hazırlamak. 
 • Basın yayın organları ile olan ilişkileri düzenlemek.
 • Basın haberleri, basın bültenleri ve basın duyuruları hazırlamak ve yayınlanması amacıyla ilgili medya kuruluşlarına göndermek.
 • Düzenlenecek basın toplantıları ile ilgili organizasyon yapmak ve basın mensuplarına dağıtılacak dokümanları hazırlamak, Sağlık Müdürünün basın kuruluşları ile ilgili randevularını düzenlemek.
 • Müdürlüğün web sitesi işlemlerini yönetmek.
 • Müdürlüğün sosyal medya (facebook, twitter,instgram) hesaplarını yönetmek.
 • Görev alanı ile ilgili olarak mevzuatla verilen diğer görevleri yürütmek.
 • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.