overlay

2018 Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi Bilgilendirme Toplantısı


Bakanlığımız Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 28 Ağustos 2018 tarihinde Mardin ilinde, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Şırnak İl Sağlık Müdürümüz . Uzm Dr Esra ŞAHİN katılımıyla, Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi ve İlaç, Tıbbi Sarf Malzeme ve Tıbbi Cihaz Verimlilik Analizi bilgilendirme toplantıları düzenlendi.
     
       Toplantıda Konuşan Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat ALPER: ‘’Sağlık Bakanlığının yayımladığı Verimlilik Rehberinde sağlık tesisi yöneticilerinin tıbbi, idari ve mali süreçlere proaktif olarak katılması ve yöneticilerin sağlık tesisindeki sorunlu alanları tespit ile erken müdahale edebilmesi hedeflenmektedir. İl Sağlık Müdürlüklerinin, Başhekimliklerine, Hastane Müdürlüklerinin, hastaneleri yönetme tarzını standartlaştırıyoruz ve odaklanması gereken noktaları gösteriyoruz. Acil servis, yoğun bakım, poliklinik ve tüm randevulu işlemlerde süreçlerin kayıt altına alınarak veri doğruluğunun artırılıp, acil servis ve poliklinik yoğunlukların azaltılması, randevu sürelerinin, tetkik ve işlem sonuç verme sürelerinin kısaltılması, ameliyathanelerin etkin kullanımı, yoğun bakım ve diğer hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi de bu kapsam çerçevesinde planlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı, kamuda zaman ve kaynak israfının önüne geçmek için "Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberini yayımlayarak, Rehberde yer alan yeniliklerden birisi de hastane hizmet süreçlerinin "Yönetici Takip Ekranları" ile takip edilmesi. Bundan böyle sağlık tesisi yöneticileri tıbbi, idari ve mali süreçlere aktif olarak katılacak. Sisteme veriler tek tek işlenecek. Sağlık tesisinin tıbbi, idari ve mali verilerini istatiksel olarak geliştirilen Yönetici Takip Ekranından takip edecek yöneticiler, aksayan yönlere doğrudan müdahale ederek kaynak ve zaman israfının önüne geçecek. Randevular, poliklinik hizmetleri ve diğer hastane hizmetleri daha hızlı tamamlanacak." ifadelerini kullandı.