Sağlık Hizmetleri İzleme Değerlendirme ve Denetimi Birimi
16 Mayıs 2018

 

NO

                   TRANSFÜZYON MERKEZİ RUHSATI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

 

 

1*

 

Dilekçe

 

*Eski Birim Sorumlusu ayrılış dilekçesi,(tarihler belirtimiş olmalı)

*Yeni Birim Sorumlusu başlayış dilekçesi olmalı, (tarihler belirtilmiş olmalı)

 

 

 

2*

 

Diploma Örneği ( Başhekim Onaylı)

*Diploma numarası ve tescil numarasının okunaklı olduğu önlü arkalı fotokopisi olmalı,

*Yurt dışından diploma alanların diploma denklik ve tescil belgeleri olmalı,

 

 

3*

 

Uzmanlık Belgesi (Başhekim Onaylı)

*Uzmanlık numarası ve tescil numarasının okunaklı olduğu önlü arkalı fotokopisi olmalı,

 

 

 

 

 

4*

 

 

Kan ve Kan Ürünleri Rehberi Ek-2'deki “Hizmet Birimi Ruhsat Başvuru Formunun “Doldurulması

*Ek-2'deki “Hizmet Birimi Ruhsat Başvuru Formu okunaklı ve büyük harflerle yazılmış olmalı,

*Her sayfanın eksiksiz olarak doldurulması,

*Son sayfada yer alan imzalar ve tarih kısımları eksiksiz doldurulmalı, başhekim onaylı olmalı,

 

 

 

5

 

 

Hizmet Biriminin Bina ve Yerleşim Planı (Kroki)

*1/100 ölçekli olmalı,(kroki üzerinde belirtilmeli)

*Asgari birimlerin gösterildiği yerleşim planı,

*Mimar,Sorumlu hekim ve Mesul Müdür imzalı olmalı,

* Transfüzyon Merkezinin bulunduğu kat krokisi istenmelidir.(onaylı olmalı)

 

 

6*

 

Fotoğraf

*Birim Sorumlusuna ait 2 adet vesikalık fotoğraf olmalı,

*Fotokopi olmamalı,

*Son 6 ay içinde çekilmiş olmalı,

 

7*

 

Nüfus KağıdıFotokopisi

*Ehliyet olmamalı,

*Başhekim onaylı olmalı,


 

 

8

Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011; Ek-1

Ruhsat Başvurusu İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler Madde (5) Kalite Kitabı ( kalite dosyası), B2.3 TM İşlevsel Birimleri, B3.3 TM'nin Donanımı kısımları

 

Rehbere uygun,eksiksiz ve tam olarak düzenlenmeli,

 

 

9*

 

Gönderim Şekli

*Tüm evrak ve yazışmalar özel hastaneler için İlçe Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile, Devlet Hastaneleri İçin Kamu Hastaneler Birliği Başkanlığı aracılığı

İle gönderilmiş olması gerekmektedir.

 

 

11*

*** Transfüzyon Merkezi Evraklarının tümü onaylı olarak hazırlanarak Özel Hastaneler için İlçe Sağlık Müdürlüğü,Devlet Hastaneleri için İçin Kamu Hastaneler Birliği Başkanlığı aracılığı ile Başvurulur. Daha sonra Tüm evraklar tamamlanmış olarak Sağlık Hizmetleri Başkanlığınagönderilir.

 

 

12*

Hekimlere ait ÇKYS kaydının kontrol edilmesi

*Bir örneğinin tarafımıza sunulması.

 

(*) Sorumlu hekimlik belgesi düzenlemesi için  gönderilecek olan belgeleri ifade etmektedir.