İzleme Değerlendirme ve Raporlama Birimi
16 Ağustos 2018

                                                            İL PERFORMANS VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREVLERİ

 1.Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca, Sağlık Müdürlüğünce değerlendirilmesi uygun görülen, İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarını “Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları” çerçevesinde değerlendirmek,

 2.İldeki özel ve kamu tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında koordinasyon görevini yürütmek, Sağlıkta Kalite Standartları uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve destekleme görevini yürütmek,

 3.İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen Kalite Yönetim Direktörlerine ilişkin bilgileri Kurumsal Kalite Sistemine kaydetmek,

 4.Bakanlıkça görevlendirilecek Kalite Değerlendiricilerine gerekli rehberlik (ulaşım ve konaklama desteği) hizmetlerini sağlamak,

 5. Sağlık Müdürlüğünce değerlendirmesi yapılan sağlık kurum ve kuruluşlarına ait kalite değerlendirme verilerini Kurumsal Kalite Sistemine kaydetmek,

 6.İldeki tüm kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının desteklenmesi, geliştirilmesi, bilgi ve birikimlerini paylaşmalarını sağlamak için toplantılar yapmak ve eğitim organize etmek,

 7.Görev alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek üzere yerli ve yabancı seminer, konferans, kongre gibi her tülü eğitim etkinliklerine katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve gelişmeleri ilgili kurumlara duyurmak,

 8.Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme çalışmalarının koordinasyonu ve denetlenmesi işlemlerini yürütmek,

 9.İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerin Performans Kriterlerine istinaden, Şube ve Birimlerden veri toplamak, gelen verileri analiz ederek doğruluğunu sağlamak ve ÇKYS’ye kaydetmek.

10.İlimiz dahilinde bulunan Kamu ve Özel Hastaneler ile Aile Sağlığı Merkezlerinin Klinik Kalite verilerinin zamanında ulaştırılıp, ulaştırılmadığının Bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde kontrolünü ve ulaştırılmasını sağlamak.

11.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2009/22 sayılı "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinin Denetimi Genelgesi" gereği Şırnak ili dahilinde faaliyet gösteren ve bünyesinde Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi bulunan tüm hastanelerde (devlet, üniversite, özel) Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri Hastane Enfeksiyonları Denetimi komisyonunda yer almak.

12. İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen Sağlıkta İndikatör Yönetim Sistemi (SIYOS™) kullanıcılarına ilişkin bilgileri Sağlıkta İndikatör Yönetim Sistemi (SIYOS™)’ne kaydetmek,

13.Bakanlık ve Müdürlük Makamının uygun gördüğü görevleri yerine getirmek,

                                                                                           KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI


                                                                                     İZLEME DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE RAPORLAMA BİRİMİ

        İzleme ve Değerlendirme Birim, 2 Kasım 2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 13.11.2015 tarihli ve 14473 sayılı “Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi” gereğince kurulmuştur.

Görev Tanımı:

1- Sağlık hizmetlerinin Bakanlık politikaları ve düzenlemelerine, programlarına stratejik plan ve hedeflerine uygunluğunu izlemek,

2- Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının il teşkilatlarınca sunulan sağlık hizmetlerinin etkinlik, verimlilik ve işlevselliğini izlemek,

3- İl düzeyinde sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların sağlık hizmetlerinin sunumunu izlemek, değerlendirmek, raporlamak ve gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını takip etmek,

4- İlin sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

5- Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon takibini yapmak ve kurallara uygun yürütülmesini sağlamak,

6- İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği ile Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında ortak görev ve hizmetler bakımından gerekli koordinasyonu sağlamak,

7- İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


Sağlık Müdürlüğü İzleme Ve Değerlendirme Kriterleri.docx

 YÖNETİCİ PERFORMANS TAKİP

bashekim-adsm-adhm-gosterge-kartlaridocx.docx                                 

destek-hizmetleri-gosterge-kartlaridocx.docx

bashekim-gosterge-kartlaridocx.docx

destek-ve-kalite-hizmetleri-muduru-gosterge-kartlaridocx.docx

halk-sagligi-gosterge-kartlaridocx.docx

saglik-muduru-gosterge-kartlaridocx.docx

saglik-hizmetleri-gosterge-kartlaridocx.docx

saglik-bakim-hizmetler-muduru-gosterge-kartlaridocx.docx

saglik-bakim-hizmetler-muduru-adsm-adhm-gosterge-kartlaridocx.docx

personel-hizmetleri-gosterge-kartlaridocx.docx

kamu-hastaneleri-gosterge-kartlaridocx.docx

ilac-tibbi-cihaz-gosterge-kartlaridocx.docx

idari-mali-hizmetler-muduru-gosterge-kartlaridocx.docx

idari-mali-hizmetler-muduru-adsm-adhm-gosterge-kartlaridocx.docx

acil-saglik-hizmetleri-gosterge-kartlaridocx.docx

         FORMLAR

VEREM BİRİMİ İzleme ve Değerlendirme Formu.pdf     

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ İzleme ve Değerlendirme Formu.pdf

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İzleme ve Değerlendirme Formu.pdf

SITMA BİRİMİ İzleme ve Değerlendirme Formu.pdf

KETEM İzleme ve Değerlendirme Formu.pdf

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İzleme ve Değerlendirme Formu.pdf

ENTEGRE İLÇE DEVLET HASTANESİ İzleme ve Değerlendirme Formu.pdf

AHB İzleme ve Değerlendirme Formu.docx

ASM Değerlendirme formu.docx

ACSAP Birimi İzleme ve Değerlendirme Formu.pdf

SAĞLIKEVİ Değerlendirme Formu.pdf