overlay

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası

10-16 #MayısDünyaEngellilerHaftası 
#HayatıPaylaşmakİçinEngelYok

Engellilik, doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini kısmi veya tamamen kaybetmiş, normal yaşamın şartlarına uyamama olarak tanımlanmaktadır. Genetik etkenler, akraba evliliği, gebelik sırasında yaşanan sorunlar (hastalıklar, ilaç kullanımı, radyasyona maruz kalmak, alkol ve madde kullanımı) gibi sorunlar önlenebilir süreçlerdir. Doğum sonrasında kazalar, psikososyal travmalar, doğal felaketler engelliliğe yol açmaktadır. Engellilik geliştirilecek sosyal politikalar ve her alanda korucu-önleyici uygulamaları içeren düzenlemelerle önlenebilir.


  • ENGELLİLER HAFTASI SON HALİ.jpg