İl Ambulans Servisi Başhekimliği
12 Aralık 2019

Dr. Onur DAYANAN
112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi