overlay

Sınav Duyurusu

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI BİRİMLERİNCE SÜREKLİ/SÜRELİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLECEK PERSONELLERİN SINAV TAKVİMİ VE SINAV YERİ BİLGİLERİ


  24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı KHK’ ya istinaden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanarak 01.01.2018 tarih ve 30288 sayı ile Resmi Gazete’ de yayınlanan; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli/Süreli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı KHK’ nın Geçici 23 ve 24’ üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları belirleyen tebliğ gereği; Sürekli/Süreli statüsüne geçirilecek personellerin sınavı 14-15-16 Mart 2018 tarih aralığında  aşağıda belirtilen kurumlarda (kamu hizmeti işleri aksamayacak şekilde) yapılacaktır.  İl sağlık Müdürlüğü komisyonunun yapacağı sınav şeması aşağıda sunulmuştur.  

      01 Ocak 2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli/süreli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin Tebliğin 39. maddesinde geçen “Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin   internet sayfasında ilan edilir. Yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.” hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

      İlgililere ilanen tebliğ olunur.

SINAVIN YAPILACAĞI KURUMSINAVIN YAPILACAĞI TARİH
ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
14-15-16- MART
CİZRE SELAHATTİNOĞLU İLÇE DEVLET HASTANESİ
14-15-16- MART
SİLOPİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
14-15-16- MART
İDİL İÇLE DEVLET HASTANESİ
14-15-16- MART
ULUDERE İLÇE DEVLET HASTANESİ
14-15-16- MART
GÜÇLÜKONAK ENTEGRE İLÇE DEVLET HASTANESİ
14-15-16- MART
ŞIRNAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
14-15-16- MART
CİZRE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
14-15-16- MART
ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ14-15-16- MARTÖNEMLİ : SÖZLÜ SINAV YAPILACAKTIR.
SINAV HER PERSONELİN ÇALIŞTIĞI KENDİ KURUMUNDA YAPILACAKTIR.
ANCAK BEYTÜŞŞEBAP DEVLET HASTANESİ PERSONELLERİNİN SINAVI ULUDERE DEVLET HASTANESİNDE YAPILACAKTIR.
RESMİ İZİNLİ VEYA MAZERET BİLDİRİMİ  OLAN PERSONELLER  İÇİN TELAFİ SINAVI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BİNASINDA 20.03.2018' TARİHİNDE SAAT 10.00' DA YAPILACAKTIR.