Kamu Hastanesi Hizmetleri Başkanlığı
15 Şubat 2018

● İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Birimi

● İdari Hizmetler Birimi


● Mali Hizmetler Birimi


● Hastane Hizmetleri Birimi


● Hasta ve Çalışan Hakları Birimi


● Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi


● Tıbbi Cihaz ve İlaç Birimi


● Ağız ve Diş Sağlğı Hizmetleri Birimi