overlay

Toplum Sağlığı Merkezi Personellerine, Aile Hekimlerine ve Aile Sağlığı Elemanlarına 2019 Yılı Aile Hekimliği Hizmet İçi Eğitim Programı Kapsamında "Genişletilmiş Bağışıklama Programı ve Aşı Takip Sistemleri" Konularında Eğitimler Verildi

Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri  Başkanlığı tarafından toplum sağlığı merkezi  personellerine, aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına 2019 yılı aile hekimliği hizmet içi eğitim programı kapsamında "Genişletilmiş  Bağışıklama Programı ve Aşı Takip Sistemleri" konularında eğitimler verildi.

  • a2.jpg
  • a1.jpg