overlay

Müdürlüğümüz Tarafından Aile Hekimlerimize Eğitim Verildi

Sağlık Bakanlığımız tarafından 2019 yılından itibaren birinci basamakta kronik hastalıklar izlemi başlatılması planlanmakta olup aile hekimlerince kronik hastalıklar (kardiyovasküler risk değerlendirmesi ve hipertansiyon) sürecinin doğru yürütülmesi ve ülke genelinde standart ve nitelikli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla ilimizdeki aile hekimlerine 16.11.2018 ve 23.11.2018 tarihlerinde Müdürlüğümüz Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Kronik Hastalıklar Birimi personelleri tarafından eğitim verildi
.

  • n1.jpg
  • n2.jpg
  • uzm.jpg