overlay

''Çocuk İhmal ve İstismarı '' ile ''İntiharı Önleme'' Konularında Verilen Hizmet İçi Eğitimler

Çocuk İhmalini ve İstismarını Önlemek Elimizde! Sessiz Kalma, Suca Ortak Olma!
Çocuk istismarı ve ihmali; ana, baba ya da bakıcı gibi bir erişkin tarafından çocuğa yöneltilen, toplumsal kurallar ve profesyonel kişilerce uygunsuz ya da hasar verici olarak nitelendirilen, çocuğun gelişimini engelleyen ya da kısıtlayan eylem ve eylemsizliklerin tümüdür. Bu eylem ya da eylemsizliklerin sonucu olarak çocuğun fiziksel, ruhsal, cinsel ya da sosyal açıdan zarar görmesi, sağlık ve güvenliğinin tehlikeye girmesi söz konusudur. 
Çocuk istismarı; fiziksel, cinsel ya da duygusal istismar olarak, çocuk ihmali ise fiziksel ya da duygusal ihmal olarak ayrılmaktadır. İstismar ve ihmalin bu farklı şekilleri yalnız aileleri değil, toplumu, sosyal kuruluşları, yasal sistemleri, eğitim sistemini ve iş alanlarını da etkileyen toplumsal bir sorundur. 
Çocuğa yönelik ihmal, çocuklara yapılan kötü muamelenin en yaygın şeklidir. İhmal, çocuk istismarı kadar görünür bir yara ve iz bırakmadığı için istismar kadar dikkat çekmez, fark edilmez ve çoğunlukla da ihbar edilmez. Ancak ihmal de, çocukta istismar kadar uzun ve kalıcı hasarlara yol açabilir. Bu kapsamda 01.10.2018 tarihinde Müdürlüğümüze bağlı Cizre İlçe Sağlık Müdürlüğü' nde görev yapan Psikolog Hasip BAKLA ve Psikolog Sinem VURAL ALTUNKAYNAK tarafından Cizre İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu' nda aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına yönelik ''Çocuk İhmal ve İstismarı '' ile ''İntiharı Önleme'' konularında hizmet içi eğitim verildi.

  • es1.jpg
  • es2.jpg