T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü

İç Kontrol Sistemi

Güncelleme Tarihi: 04/07/2019

Kamuda İç Kontrol.pdf22.pdf
Kamuda İç Kontrol.pdf
İç Kontrolün Yasal Dayanakalrı 25(1).pdf
İç Kontrolün Tarihçesi.pdf
İç Kontrol Sisteminin Bileşenleri 30.pdf
İç Kontrol Nedir.pdf
İç kontrolde Rol ve Sorumluluklar 28.pdf